Dochód podstawowy

Niemcy na drodze do wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego 26 października niemiecki parlament debatował nad petycją przedstawioną przez grupę organizacji działających na rzecz dochodu podstawowego, którą podpisało 176 000 obywateli. Propozycja zakłada miesięczny dochód w kwocie 550 euro, który miałby zastąpić dotychczasowe formy zapomogi, które znacząco rozszerzono w trakcie trwania pandemii.Continue Reading